Didžioji verslo augimo ir pelningumo dalis priklauso nuo to, ar skiriate pakankamai dėmesio verslo plėtrai.

Net jei esate tinkamai suderinę darbą, klientus ir darbuotojus, turėtumėte ieškoti naujų pardavimo iniciatyvų. Sukurkite procesą, kuris užtikrins, kad esami klientai nebus pamiršti, kol jūs rentabiliai ir laiku tvarkysite naujo verslo galimybes.

1. Sukurkite pardavimo iniciatyvas. Nustatykite įmonių, su kuriomis norite dirbti, tipus ir realų įmonių, į kurias norite atkreipti dėmesį per tam tikrą laikotarpį, skaičių. Pavyzdžiui, rinkodaros patirties turintis buhalteris gali nuspręsti per mėnesį atkreipti dėmesį į penkias galimybes, susijusias su rinkodaros konsultacijomis.

Norint ieškoti potencialių klientų ir nustatyti naujas galimybes galima domėtis internetiniais renginiais, pasiūlymais, pateikiamais laikraščiuose ir pramonės žurnaluose, taip pat laikraščių antraštėmis apie naujus projektus ar pramonės seminarus. Stebėkite pramonę ir sužinokite apie naują plėtrą.

Duomenų bazėje stebėkite įmones, su kuriomis norite užmegzti ryšius (galite naudoti Microsoft Office Excel arba Access). Stebėjimas turi apimti aiškius dalykus, pavyzdžiui, įmonės kontaktinę informaciją, taip pat duomenis, apie ką buvo diskutuota, potencialų darbą, veiksmus ir pan.

2. Įvertinkite iniciatyvas. Nustatę įmones, peržiūrėkite jas, kad įsitikintumėte, jog tai realios galimybės. Verta pasvarstyti apie šiuos dalykus:
Ar turite tinkamus kontaktus pradėti?
Ar galite jiems pasiūlyti tinkamas paslaugas?
Kaip jų interneto svetainė gali padėti juos geriau suprasti?
Ar jūs, domėdamiesi šia įmone, patiriate kokį nors interesų konfliktą?
Ar šis klientas gali augti, ar tai bus greitas darbas?
Kas priima sprendimus? Kaip juos galite pasiekti?

3. Iškelkite verslo profilį. Pagerinę įmonės įvaizdį (nesvarbu, kokie maži esate) galėsite kurti naują verslą įdėdami mažiau pastangų. Naujas verslas atiteks jums, kaip pramonės lyderei. Įvaizdį pagerinti galima įvairiais būdais; galite remti renginius, reklamuotis ar siekti būti minimi žiniasklaidoje. Verslo dydis, vieta ir tikslinė rinka apibrėš, kokias priemones naudoti ir sritis apimti.

4. Parodykite, ko jūs verti. Pradėkite siekti tinkamų galimybių demonstruodami įmonės produktus. Siųskite brošiūras ar bet kokių sukurtų informacinių biuletenių kopijas ir kvieskite prisidėti; parodykite darbo pavyzdžius; akcentuokite atitinkamus žiniasklaidos straipsnius. Tačiau jei naudojate el. paštą, nebūkite įkyrūs, kitaip į jūsų laiškus jie žiūrės kaip į nepageidautiną paštą.

Programoje Word kurkite standartinius laiškų potencialiems klientams šablonus, siunčiamus kartu su rekomendacijomis ar brošiūromis. Suliedami laiškus ar vokus prisijunkite prie duomenų bazės (Excel, Access arba Outlook), kad duomenų nereikėtų vesti iš naujo.

Laikas, per kurį pasiekiamas šis tikslas, nėra nustatytas, taigi būkite kantrūs. Gali praeiti šeši mėnesiai, kol kažkas pradės keistis.

5. Nustatykite susitikimo laiką. Taigi jūs jau tarpduryje. Dabar jums reikia save parduoti. Susitikimą suplanuokite taip, kad jis atitiktų verslo vykdymo būdą. Tai gali būti oficialus PowerPoint pristatymas arba diskusija prie kavos puodelio. Gal jūs negalėsite pasirinkti susitikimo stiliaus, bet įsitikinkite, kad jums bus patogu ir esate gerai pasiruošęs. Per susitikimą būtinai pademonstruokite anksčiau įgytas žinias.

6. Veikite toliau. Jūs pristatėte savo galimybes ir idėjas. Nesustokite. Tolesnė veikla būtina. Tai didžioji proceso dalis ir ją reikia atlikti taip pat rimtai kaip ir kitus veiksmus. Po susitikimo tikriausiai turėsite naujų idėjų, o gal rasite įdomių ar tinkamų straipsnių ar statistinių duomenų, kuriuos nusiuntę galėsite atnaujinti diskusiją. Net jei neturite ko siųsti, padėkokite už galimybę.

Autorius Claire McLennan
Šaltinis: www.microsoft.com