Bendrovės strateginiame plane apibrėžiama, kokias verslo sritis ji plėtos, ir suformuluojami kiekvienos srities tikslai.

Po to atskirame verslo padalinyje yra sudaromi detalesni planai. Kiekvieno padalinio pagrindiniai funkciniai skyriai – rinkodaros, finansų, apskaitos, pirkinių, gamybos, personalo bei kiti – privalo veikti išvien ir siekti, kad būtų įgyvendinti bendrovės strateginiai tikslai.Tarp kompanijos bendrosios strategijos ir rinkodaros strategijos yra daug kas bendra. Rinkodarai rūpi vartotojų poreikiai ir bendrovės pajėgumas juos patenkinti; šie veiksniai lemia bendrovės misiją ir jos tikslus.

Didžioji bendrovės strateginio planavimo dalis yra susijusi su rinkodaros kintamaisiais; užimama rinkos dalimi, rinkos augimu, plėtra – ir kartais yra sunku atskirti strateginį planavimą nuo rinkodaros planavimo. Kai kurios bendrovės strateginį planavimą vadina strateginiu rinkodaros planavimu. Rinkodara vaidina svarbų vaidmenį bendrovės strateginiame planavime.

Pirmiausia, rinkodara užtikrina pagrindinius metodologinius principus – bendrovės strategija turi tenkinti svarbių klientų grupių poreikius.

Antra, rinkodara suteikia svarbią strateginiam planavimui reikalingą informaciją. Ji padeda atpažinti patrauklias rinkos galimybes ir nustatyti firmos potencialą šiomis galimybėmis pasinaudoti. Galiausiai rinkodaros skyrius sukuria kiekvieno verslo vieneto strategiją, padedančią įgyvendinti šio vieneto tikslus.

Kiekvieno verslo vieneto rinkodaros vadovai nusprendžia, kaip įgyvendinti strateginius tikslus. Tokiais tikslais nebūtinai turi būti pardavimo apimčių didinimas. Kartais tokiu tikslu gali būti pardavimo apimčių išsaugojimas mažinant rinkodaros biudžetą arba netgi paklausą. Tad rinkodaros vadovai privalo palaikyti paklausą tokio lygio, kuris yra numatytas strateginiame plane, parengtame pagrindinėje bendrovės būstinėje. Rinkodaros skyrius taip pat padeda įvertinti kiekvieno verslo vieneto potencialą, suformuluoti jo tikslus, o po to padėti juos įgyvendinti.

Kai kuriose firmose rinkodara yra tik viena iš eilinių funkcijų – bendrovei visos funkcijos yra vienodai svarbios ir nė vienai iš jų neteikiama pirmenybės. Kitu kraštutiniu atveju rinkodaros specialistai tvirtina, kad rinkodara yra svarbiausia firmos funkcija. Jie cituoja Peterio Druckerio žodžius: „Bendrovės tikslas yra suskurti vartotojus“. Jie teigia, kad rinkodaros tarnybos uždavinys - apibrėžti bendrovės misiją, produktus ir rinkas ir vadovauti kitiems funkciniams padaliniams aptarnaujant tikslinius rinkos segmentus.

Mažiau radikalūs rinkodaros specialistai yra linkę klientą laikyti bendrovės veiklos orientyru. Jie įrodinėja, kad be klientų firma negali sėkmingai veikti, tad yra gyvybiškai svarbu surasti klientus ir juos išlaikyti. Klientus galima pritraukti pažadais, o išlaikyti – suteikiant jiems pasitenkinimą. Rinkodaros tarnyba šiuos pažadus formuluoja ir stengiasi juos ištesėti. Kadangi tikrajam kliento pasitenkinimui įtakos turi ir kiti skyriai, visi padaliniai privalo veikti išvien, kad patenkintų kliento poreikius ir pelnytų jo gerą įvertinimą. Rinkodaros tarnyba atlieka vienijantį vaidmenį ir užtikrina, kad visi padaliniai dirbtų bendram labui.

Kiekvienas bendrovės funkcinis padalinys laikosi skirtingo požiūrio į tai, kokie partneriai ir kuri veikla yra svarbiausi. Gamybos padalinys sutelkia dėmesį į tiekėjus ir į gamybą; finansų skyriui rūpi akcininkai ir pelningos investicijos; rinkodaros padalinio veiklai būdingas darbas su vartotojais ir produktais, kainodara, pardavimų rėmimas ir paskirstymas. Idealiu atveju visų skirtingų funkcinių padalinių pastangos turėtų susilieti, kad klientas būtų patenkintas.

Šaltinis: www.marketingas.xz.lt