Globalizacijos procesai neišvengiamai vyksta visame pasaulyje. Kiekviena šalis rūpinasi savo ekonomikos plėtros galimybėmis. Vykstant pasauliniam globalizacijos procesui, siekiama sudaryti palankias sąlygas verslo vystymuisi bei jo konkurencingumui didinti.
 
Lietuvos verslo būklė ir jo ateitis taip pat verčia susimąstyti. Jei šalies verslas remsis vien tradicine struktūra ir turimais materialiniais ištekliais, greitai jis nebeturės reikiamo plėtros impulso. Verslo sritys didele dalimi yra sąlygojamos šalies vidaus rinkos poreikiais. Tačiau vidaus rinkos poreikių tenkinimui jau dabar reikalinga tik dalis esamų gamybinių išteklių ir darbo jėgos potencialo. Vis aiškiau suprantama, kad su tokia verslo struktūra ekonominės šalies perspektyvos nėra keliančios optimizmą. Ekonomine prasme šiuo metu esame nuo Europos Sąjungos valstybių stipriai atsilikusi šalis.


Elektroninės komercijos (E-Commerce) idėja, ypač įvertinus palyginus aukštą šalies darbo jėgos kvalifikaciją, yra viena iš prioritetinių Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo vystymosi ir eksporto krypčių, suteikiančių Lietuvai puikias galimybes vytis pirmaujančias Europos šalis ir skverbtis į užsienio rinkas. Šios idėjos turinys nėra paslaptis. Pasaulyje plačiai žinomi ir sėkmingai išbandyti bei veikiantys konkretūs e-komercijos verslo pavyzdžiai gali puikiai atspindėti ko verta siekti. Idėja praktiškai taikytina daugeliui verslo sričių, orientuotų į "realių produktų ar paslaugų" lokalią prekybą bei eksportą.

Lietuvoje yra visos prielaidos perimti geriausią pasaulio patyrimą šioje srityje. Palyginus aukšta šalies darbo jėgos kvalifikacija ir palyginus žemas pragyvenimo lygis suteikia galimybę Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo dalyvius skverbtis į užsienio rinkas patiriant mažiausius įmanomus kaštus bei didžiausią grąžą. E-komercijos projektai leidžia eliminuoti ir sumažinti pardavimų grandinę labai ženkliai bei padidina produktų ir paslaugų pasiekiamumą vartotojui.

Tai nepaprastai puiki galimybė turint savo verslą praplėsti savo parduodamų produktų ar paslaugų pasiekiamumo kanalus šimtus kartų visame pasaulyje, neapsiribojant pardavimais tik savam mieste ar savo šalyje. Puikus būdas aptarnauti klientus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus - visa tai E-Komercijos dėka Jūsų versle.

Teorinė elektroninės komercijos samprata
Elektroninė komercija - prekybinės veiklos būdas, kai sutartys sudaromos ir vykdomos naudojant informacines technologijas bei priemones, kompiuterių tinklais keičiantis elektroniniais duomenų pranešimais (pagal daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojantis ryšio priemones, taisykles).Elektroninė komercija apibūdinama kaip prekybinių santykių forma, kurioje tarpusavyje susijusios šalys sąveikauja elektroniniu būdu naudodamos informacines technologijas.

Elektroninės komercijos objektas - visų ūkinių komercinių, finansinių ir atsiskaitymo santykių, susijusių su tarptautinių ir vietinių sandorių sudarymu, vykdymu ir kontrole, visuma, palaikoma moderniomis ryšio priemonėmis.

El. komercijos tikslas - naudojant internetines technologijas pagerinti ir išplėsti verslą. Tikslui pasiekti el. versle turi būti naudojama patikimi ir tinkami serveriai, pirmaujanti programinė įranga ir tarpininkavimo (middleware) terpė, eksperto, turinčio specifines pramonės žinias, konsultacijos.

Komercinė veikla apima visus su prekių bei paslaugų realizavimu susijusius procesus, pradedant rinkos tyrimu, prekių pirkimu, jų sandėliavimu, reikalingo kapitalo parūpinimu bei jo tinkamumu investavimui ir baigiant pirkėjų ir lankytojų aptarnavimu, jų paklausos tenkinimu.

Šiandien elektroninė komercija praplečia tradicinę komerciją.

Elektroninė komercija paprasta kalba
Elektroninė komercija - tai verslo forma, kuomet pirkėjas su pardavėju bendrauja, sudaro sandorius, atlieka pirkimą - pardavimą elektroniniu būdu, virtualioje erdvėje, be fizinio kontakto. Kitaip tariant, elektroninė komercija - tai sąvoka apimanti įvairius verslo santykius, kurie yra valdomi elektroniniu būdu, naudojantis IT technologijomis. Pagrindinis elektroninės komercijos variklis - internetas.

Elektroninė komercija - ateities komercija, ateities pardavimai, ateities verslas ir verslo sandoriai. Tokia verslo forma leidžia geriau patenkinti vis augančius galutinių vartotojų lūkesčius, skatina paklausos augimą, reguliuoja konkurenciją, pavyzdžiui: Lietuvoje gaminama aukštos kokybės prekė sukurianti galutiniam vartotojui papildomą pridėtinę vertę (ilgiau išlieka nepakitusi, išlaiko spalvą ir formą, ilgiau nesusidėvi ir t.t.) yra santykinai brangesnė nei žemos kokybės masinė kinietiška prekė. Gamintojai Lietuvoje turėdami elektroninę parduotuvę, naudodamiesi aukštos kokybės kurjerių paslaugomis per vieną darbo dieną gali pristatyti šią unikalią prekę savo elektroniniam pirkėjui bet kurioje ES šalyje. Tuo tarpu, prastesnės kokybės masinis kinietiškas produktas taip paprastai ir greitai galutinio vartotojo esančio ES šalyje nepasieks: tolimesnis atstumas, muito mokesčiai, įvežimo kvotos ir t.t. Tokiu būdu Lietuvos gamintojai įgija konkurencinį pranašumą prieš gamintojus esančius ne ES šalyse.

Elektroninė komercija yra įrankis skatinantis naujas verslo formas ir mastus. Juk savo internetinėje parduotuvėje Jūs galite parduoti 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, o Jums nereikia nei specialių patalpų, nei pardavėjų, nei sudėtingų apskaitos sistemų, nei parduotuvių kiekvienoje šalyje. Jūsų internetinė parduotuvė prieinama, matoma ir lankoma visur ir visada, o Jūsų klientui nereikia net išeiti iš namų, norint įsigyti jam patinkantį produktą, jam belieka tik paspausti mygtuką „pirkti", o kurjeris pristatys jo norimą prekę tiesiai į namus.

Šaltinis: globaltus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reitingas 4.43 (7 balsai)