Sistemos nauda įmonės vadovams

Pardavimo proceso planavimas, organizavimas, kontrolė

 • Kalendorinis valdymas (calendar management) – leidžia sudaryti komandos veiksmų grafikus dienai, savaitei, mėnesiui
 • Pateikiama operatyvi atliktų darbų ir užduočių vykdymo statistika, tokiu būdu automatiškai suformuojamos mėnesinės ataskaitos, todėl nereikia gale mėnesio joms skirti papildomai laiko
 • Galimybė prognozuoti pardavimus mėnesiui, ketvirčiui, metams, tam kad būtų galima patikrinti praeitų projektų ir prognozavimų tikslumą.
 • Sudaryti ilgalaikius pardavimo projektų vykdymo planus, planus koreguoti ir kontroliuoti vienoje sistemoje.
 • Projektų resursų planavimas, projekto komandų sudarymas, komandų valdymas.
 • Leidžia efektyviai valdyti žmogiškuosius resursus .
 • Projektų rizikos faktorių nustatymas, kas sudaro galimybę iš anksto sumažinti projektų vykdymo kaštus.

Žmogiškųjų resursų valdymas

 • Lengvai valdomos darbuotojų funkcijos, sukonfiguruojami programos langai pagal užimamas pareigas (vaidmenį komandoje ir atsakomybę)
 • Užduočių paskirstymas ir darbuotojų laiko valdymas iš vieno centro.
 • Operatyvus informavimas apie instrukcijų, metodikų pasikeitimus
 • Žinių valdymo funkcijos (Knowledge management)
 • Operatyviai pasiekiama visa informacija, kuri reikalinga įmonės veiklai organizuoti.
 • Operatyvūs pranešimai apie informacijos ir dokumentų pasikeitimus įmonėje.
 • Galimybė organizuoti trumpus pasitarimus, mokymus “online” režime
 • Partnerių valdymo funkcijos
 • Subrangovų ir partnerių veiksmų valdymas bendro projekto metu.
 • Partnerių ataskaitų valdymas.
 • Atsiskaitymų su partneriais valdymas.

Procesų analizė

 • Galima greitai išanalizuoti net pačių didžiausių įmonių informaciją.
 • Galimas bet kurios informacijos grafinis atvaizdavimas .
 • Pardavimo kanalų veiklos prognozavimas
 • Produktų Top 10 nustatymas (įmonės ir kiekvieno darbuotojo)
 • Klientų Top 10 nustatymas (įmonės ir kiekvieno darbuotojo)
 • Leidžia nustatyti, kaip pasikeitė kliento poreikiai per atitinkamą periodą.

Kokybės valdymas ir proceso gerinimas

 • Problemų kurios pasitaiko proceso eigoje operatyvus sprendimas. Problemos analizuojamos ir ateityje užkertamas kelias jų pasikartojimui, taip pat problemų atsiradimo priežasčių paaiškinimas, pateikiamos taisyklės problemų sprendimui.
 • Leidžia greitai pasiekti informaciją , kuri duotų atsakymus, kaip anksčiau buvo šalinamas brokas ir defektai. Tai sudaro galimybę užkirsti kelią neatitiktims ateityje.

 

Sistemos nauda marketingo darbuotojams


Efektingas, tiksliai nutaikytas marketingas yra būtinas, norint pritraukti, "užauginti" ir išlaikyti klientus. Naudodami CRM sistemas, marketingo darbuotojai gali pagerinti savo prekės ženklo įvaizdį ir pakelti vartotojų lojalumą, pristatydami tikslias, naudingas žinutes savo klientams. CRM sistema leidžia įmonėms pakilti virš riboto požiūrio, surišančio marketingo akcijas su tikslinėmis grupėms. Marketingo darbuotojai gali planuoti ir vykdyti labai personalizuotas marketingo akcijas, naudoti kliento mėgstamus ryšio kanalus ir matuoti, stebėti bei gerinti akcijų rezultatus siekdami optimalaus investicijų grįžtamumo. Be to sistema leidžia prekybininkams kurti ir vykdyti marketingo akcijas internetu, siekiant identifikuoti ir pritraukti naujų klientų.

Verslo analizė ir planavimas

CRM sistemos pateikia išsamias rinkos, klientų, produktų ir geografinės analizės ataskaitos, leidžiančios prekybos įmonėms paruošti ir gerinti savo marketingo ir pardavimo strategijas. Klientų analizės funkciją suteikia daug informacijos, pagal kurią galima segmentuoti klientus; tai leidžia įmonėms geriau suprasti savo klientų poreikius, pirkimo įpročius ir pirkimo dažnumą, o taip pat jų atnešamą pajamų bei pelno lygį.

Integruodamos informaciją apie klientus iš įvairių išorinių ir vidinių šaltinių, tarp jų ir informaciją iš kasų į vieną, lengvai papildomą, atviros architektūros duomenų bazę, prekybos įmonės gali atpažinti ir išnaudoti atsirandančias tendencijas sau svarbiose rinkose bei sutelkti marketingo ir pardavimų pajėgas į pelningiausius rinkos segmentus.

Matavimas ir ataskaitos

Marketingo darbuotojai gali išmatuoti marketingo akcijų rezultatus bei apskaičiuoti tokius rodiklius kaip akcijos grįžtamojo ryšio procentas, marketingo akcijos įtakota apyvarta, investicijų grižtamumas ir marketingo surinktų interesantų kontaktų kokybė. CRM sistemos suteikia plačias ataskaitų ir analizės galimybes, tarp jų paieškos sistema. Marketingo darbuotojai gali kaipmat identifikuoti kryptį, kuria reikia nukreipti marketingo pajėgas, gali generuoti pardavimo tendencijų, produkto rezultatų rinkoje ir akcijų rezultatų ataskaitas.


Marketingo akcijų valdymas

 • Galimybė stebėti, kontroliuoti ir analizuoti iš anksto suplanuotų marketingo akcijų vykdymą (promotion management)
 • Lengvai pasiekiama ir operatyviai atnaujinama informacija apie produktus (charakteristikos, kainos ir visa turima literatūra apie produktus) (product information)
 • Operatyviai gaunama visa informacija, vykdant marketingo ir pardavimo akcijas: kokiais kontaktais naudotis, kokiais principais vadovautis, aptarnaujant klientus, reikalingos literatūros pateikimas.

 Sistemos nauda pardavimo proceso darbuotojams

 • Operatyvus informacijos pateikimas apie sutarčių sąlygas, sutarčių pakeitimus ir klientų mokėjimus (account management) .
 • Veiklos valdymas (activity management) - leidžia nustatyti atitinkamas įmonės galimybes, kurias apsprendžia kontaktai ir pardavėjų asmeniniai veiksmai: kreipimasis telefonu, susitikimai, marketingo veiksmai, kitų komercinės komandos narių veiksmai.
 • Kalendorinis valdymas (calendar management) – leidžia sudaryti komandos veiksmų grafikus dienai, savaitei, mėnesiui .
 • Pateikiama informacija, padedanti priimti sprendimus (decision support system). Tai informacija apie kriterijus, kuriais klientas vertina įmonės produkciją, vertina įmonę, pateikiami problemų sprendimo pavyzdžiai. Galima greitai ir lengvai ieškoti sprendimų, kurie padėjo išspręsti panašias problemas.
 • Automatinis komercinių pasiūlymų generavimas (proposal generation), palaikomas pasiūlymų bibliotekos. Lengvai ir greitai suformuojami komercinius pasiūlymai, lengvai keičiama pasiūlymų struktūra ir redaguojami pasiūlymų komponentai.
 • Greitas sutarčių suderinimas tarp padalinių (agreement managemnt) .
 • Galimybė prognozuoti pardavimus mėnesiui, ketvirčiui, metams, tam kad būtų galima patikrinti praeitų projektų ir prognozavimų tikslumą (forecastig).
 • Pardavimo operacijas galima atlikti būnant toli nuo ofiso, sinchronizuojant duomenis su centrine duomenų baze Internetu (mobile computing) .


Ilgalaikių pardavimo projektų valdymas

 • Projektų resursų planavimas, projekto komandų sudarymas, komandų valdymas.Projektų resursų planavimas, projekto komandų sudarymas, komandų valdymas.
 • Projektų rizikos faktorių nustatymas, kas sudaro galimybę iš anksto sumažinti projektų vykdymo kaštus
 • Rizikos faktorių prioritetų nustatymas (tai leidžia atsekti rizikos faktorius visoje projekto vykdymo stadijoje.
 • Galimybė keisti ataskaitų statusą visame projekto vykdymo cikle, tai leidžia tiksliau kontroliuoti ir analizuoti projekto vykdymą.
 • Projektų valdymas su įvairiomis valiutomis patogus dirbant įvairiuose rinkose.
 • Lengvai valdomas projektų laikas ir kaštai, sudaromos visų valdymo kriterijų analizės diagramos.


Pardavimo proceso analizė

 • Galima apdoroti net pačių didžiausių daugianacionalinių korporacijų marketingo informaciją .
 • Projektų vykdymo diagramų sudarymas. Galimas bet kurios informacijos grafinis atvaizdavimas
 • Pardavimo kanalo prognozuojamos ir faktinės informacijos analizė
 • Produktų Top 10 nustatymas (įmonės ir kiekvieno darbuotojo)
 • Klientų Top 10 nustatymas (įmonės ir kiekvieno darbuotojo)
 • Leidžia nustatyti, kaip pasikeitė kliento poreikiai per atitinkamą periodą.


Žmogiškųjų resursų valdymas

 • Lengvai valdomos darbuotojų funkcijos, sukonfigūruojami programos langai pagal užimamas pareigas (vaidmenį komandoje ir atsakomybę)
 • Užduočių kalendorinis paskirstymas ir darbuotojų laiko valdymas iš vieno centro
 • Operatyvus informavimas apie instrukcijų, metodikų pasikeitimus (briefing).


Dokumentų valdymas

 • Galimybė publikuoti įmonėje ir keisti versijas įvairių formatų dokumentus


Partnerių valdymo funkcijos

 • Subrangovų ir partnerių veiksmų valdymas bendro projekto metu.
 • Partnerių ataskaitų valdymas.
 • Atsiskaitymų su partneriais valdymas.


Žinių valdymo funkcijos (Knowledge management)

 • Informacija gali būti paskirstyta atskirom komandom pagal darbuotojų atliekamus vaidmenis .
 • Operatyviai pasiekiama visa informacija, kuri reikalinga pardavimams . Pateikiama reikalinga informacija apie konkurentus, pateikiama reikalinga literatūra (briefing)
 • Bibliotekoje pateikiama komercinė ir marketingo literatūra: brošiūros, multimedia priemonės, metodikos
 • Informacija sistemoje lengvai surandama 9.2.
 • “Galimybių valdymo” funkcija (opportunity management), kadangi informacija apie komercines įmonės kontaktus, produktus, komandos veiksmus, pajamas, pardavimų stadiją, konkurentus, problemas ir sprendimų priėmimą yra tarpusavyje susieta 9.2.
 • Operatyvūs pranešimai apie informacijos ir dokumentų pasikeitimus įmonėje 1.12
 • Galimybė organizuoti bibliotekas darbuotojams pagal užimamas pareigas, nepaisant atstumo
 • Galimybė organizuoti trumpus pasitarimus, mokymus “online” režime
 • Operatyvus prekybininkų informavimas apie konkurentų produktus, kainas, veiksmus, tam, kad prekybininkai galėtų net telefoninio pokalbio metu diferencijuoti mūsų įmonę ir mūsų produktus iš konkurentų masės
 • Operatyvus naujos informacijos, reikalingos darbui pateikimas, informacija apie konkurentus, reikalingos literatūros pateikimas (briefing) Internetu
 • Galimybė organizuoti trumpus pasitarimus ir mokymus Internetu 1.12
 • Pateikiama operatyvi atliktų darbų ir užduočių vykdymo statistika Internetu, tokiu būdu automatiškai suformuojamos mėnesinės ataskaitos, todėl nereikia gale mėnesio joms skirti papildomai laiko


Kokybės valdymas ir procesų gerinimas

 • Problemų kurios pasitaiko proceso eigoje operatyvus sprendimas. Problemos analizuojamos ir ateityje užkertamas kelias jų pasikartojimui, taip pat problemų atsiradimo priežasčių paaiškinimas, pateikiamos taisyklės problemų sprendimui. Tokiu būdu atliekamas procesų gerinimas
 • Sprendimų priėmimo valdymas leidžia greitai pasiekti informaciją , kuri duotų atsakymus, kaip anksčiau buvo šalinamas brokas ir defektai. Tai sudaro galimybę užkirsti kelią neatitiktims ateityjeŠaltinis: milijardierius.lt